Tanúsítás és a vonatkozó szabályozás

Hiteles energetikai tanúsítvány

A hiteles energetikai tanúsítvány tartalmát és formai megjelenését jogszabály határozza meg. A készítő mérnök az OÉNY rendszerének segítségével egyedi azonosító kódot generál, amely a szakvélemény jobb felső sarkában olvasható (lásd a mellékelt képen). Ez a kód az ún. HET szám, amelyet az adásvételi szerződésbe is be kell írni. A szakvélemény csak ezzel a számmal együtt minősül hivatalosnak, hitelesnek.

5 évig érvényes

Az energiatanúsítvány 5 évig érvényes, ha az épületben nem történik olyan átépítés, amely az energiafogyasztást befolyásolja, valamint a jogszabályban rögzített követelményszintek sem változnak.

Meg kell-e újítani a tanúsítványt?

Nem. Abban az esetben kell megújítani, ha az már érvényét vesztette (mert például letelt az 5 év), és arra ismét szükség van (eladás, bérbeadás, banki hitel stb.).

hiteles energetikai tanúsítvány zöld

Ezekre az épületekre nem kötelező az energetikai tanúsítvány elkészíttetése:

Ezekben a helyzetekben sem szükséges az energetikai tanúsítványt elkészíttetni:

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló rendelet tette kötelezővé a minősítés elkészítését az alábbi esetekben:

  • új épület építése (használatbavételi engedély / bejelentés)
  • használatban lévő épület (lakás) eladása
  • használatban lévő épület (lakás) bérbeadása

Helyszíni felmérés

A helyszíni felmérés kb. 30 percet vesz igénybe, és minden esetben kötelező elvégezni. A szemle során felmérjük a számítások elkészítéséhez szükséges épületszerkezeti és épületgépészeti jellemzőket. Ezek többek között: az épület alaprajza, belmagasságok, nyílászárók méretei. Pécsi ingatlanok esetén a felmérést a hét bármely napján tudjuk vállalni.

Kötelező az adásvételi szerződéshez

A szakvélemény hitelességét a rajta megtalálható ún. „HET szám” igazolja. A jogszabályi előírások szerint az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.

Használatbavételi bejelentéshez/engedélyhez

Új lakóház használatbavételének bejelentésekor vagy nagyobb épület engedély kérelme esetén kötelező tanúsítványt készíttetnie a tulajdonosnak. Erre már a használatbavétel tudomásulvételének kérelmezéséhez szükség van. Ilyenkor a tanúsítás az engedélyezési/kiviteli tervek figyelembevételével készül.